AAU logo

Uddannelser

 

Flyt Verden

School og Engineering and Science på Aalborg Universitet udbyder en række uddannelser inden for det ingeniør- og naturvidenskabelige område.

4 af bacheloruddannelserne udbydes helt eller delvist til internationale studerende. Så godt som alle kandidatuddannelser udbydes internationalt.

 

BEMÆRK! SIDEN OPDATERES IKKE EFTER 1. OKTOBER 2018

BEMÆRK VENLIGST, AT SCHOOL OF ENGINEERING AND SCIENCE PR. 1. OKTOBER 2018 ER NEDLAGT PGA. EN ORGANISATIONSÆNDRING PÅ AAU. DOKUMENTERNE PÅ HJEMMESIDEN VIL IKKE BLIVE OPDATERET EFTER 1. OKTOBER, MEN DE VIL VÆRE TILGÆNGELIGE I EN OVERGANGSPERIODE.

 

Bacheloruddannelser

En bacheloruddannelse er et sammenhængende uddannelsesforløb på 3 år, som giver dig en bachelorgrad. Med en bachelor kan du læse videre på en kandidatuddannelse og derved få en kandidatgrad.

Ingeniørvidenskab


Naturvidenskab

 

 

Kandidatuddannelser

En kandidatuddannelse er en toårig overbygning på en bacheloruddannelse. Den afsluttes med et speciale og giver dig en kandidatgrad efter bestået eksamen.


Civilingeniør; cand.polyt.


NaturvidenskabCand.tech.

 

Diplomingeniøruddannelser

En diplomingeniøruddannelse varer 3 ½ år. De første 5 semestre af uddannelsen foregår på universitetet som en kombination og kurser og projektarbejde, mens 6.-7. semester, der er det afsluttende år på diplomingeniøruddannelsen, foregår som en kombination af kurser, et praktikophold i en virksomhed og et afgangsprojekt. Med en diplomingeniøruddannelse kan du vælge enten at søge ud på arbejdsmarkedet eller læse videre på en kandidatuddannelse og derved få en kandidatgrad.

 

Masteruddannelser

Masteruddannelser er kompetencegivende efter- og videreuddannelsesforløb, som henvender sig til erhvervsaktive voksne, der har en forudgående lang eller mellemlang, videregående uddannelse samt min. 2 års relevant erhvervserfaring. En masteruddannelse giver ny viden og nye kompetencer på kandidatniveau.

Uddannelser