AAU logo

Studieordninger

Samlet oversigt over studieordninger

Samlet oversigt over studieordninger

BEMÆRK! SIDEN OPDATERES IKKE EFTER 1. OKTOBER 2018

BEMÆRK VENLIGST, AT SCHOOL OF ENGINEERING AND SCIENCE PR. 1. OKTOBER 2018 ER NEDLAGT PGA. EN ORGANISATIONSÆNDRING PÅ AAU. DOKUMENTERNE PÅ HJEMMESIDEN VIL IKKE BLIVE OPDATERET EFTER 1. OKTOBER, MEN DE VIL VÆRE TILGÆNGELIGE I EN OVERGANGSPERIODE.

 

Bacheloruddannelser

Ingeniørvidenskab

Naturvidenskab


Kandidatuddannelser

Civilingeniør; cand.polyt.

Naturvidenskab; CAND.SCIENT.

Cand.scient.

Cand.scient.tech.

Cand.tech.


Diplomingeniøruddannelser


Masteruddannelser

 

Fællesbestemmelser og eksamensordning