AAU logo

Semesterevaluering

SIDST OPDATERET 1. OKTOBER 2018

Bemærk venligst, at School of Engineering and Science pr. 1. oktober 2018 er nedlagt pga. en organisationsændring i AAU. Dokumenterne på hjemmesiden vil ikke blive opdateret efter 1. oktober, men de vil være tilgængelige i en overgangsperiode.

 

Hvert semester skal evalueres i en semesterevalueringsrapport. Rapporten udarbejdes af de studerende (typisk styregruppen) ved opstarten af det nye semester.

Semesterkoordinatoren initierer at rapporten udfyldes på baggrund af den kvantitative semesterevaluering (SurveyXact), som fremsendes via studienævnet.

Den udfyldte semesterevalueringsrapport fremsendes til studienævnet.
 

Skabelon til semesterevaluering

 

Find den engelske version af dokumentet på en.ses.aau.dk.

Til studerende og ansatte