AAU logo

Semesterbeskrivelse

SIDST OPDATERET 1. OKTOBER 2018

Bemærk venligst, at School of Engineering and Science pr. 1. oktober 2018 er nedlagt pga. en organisationsændring i AAU. Dokumenterne på hjemmesiden vil ikke blive opdateret efter 1. oktober, men de vil være tilgængelige i en overgangsperiode.

 

Semesterbeskrivelsen er en integreret del af universitetets kvalitetssikringssystem. Det overordnede ansvar for semesterbeskrivelsen påhviler studielederen. Proceduren for semesterbeskrivelsen er beskrevet her: Procedure for semesterbeskrivelser

På School of Engineering and Science har studierådet besluttet, at semesterbeskrivelserne inklusive modulbeskrivelser udarbejdes i Moodle. De enkelte studienævn sikrer og godkender beskrivelserne, der udfyldes og lægges i Moodle af henholdsvis semesterkoordinatorerne og de modulansvarlige.

Studierådet har godkendt nedenstående skabelon, der findes i en dansk og en engelsk version.
 

Skabelon for semesterbeskrivelser (dansk)

 

Find den engelsek version af dokumentet på en.ses.aau.dk

Til studerende og ansatte