AAU logo

Projekter og specialer

SIDST OPDATERET 1. OKTOBER 2018

Bemærk venligst, at School of Engineering and Science pr. 1. oktober 2018 er nedlagt pga. en organisationsændring i AAU. Dokumenterne på hjemmesiden vil ikke blive opdateret efter 1. oktober, men de vil være tilgængelige i en overgangsperiode.

 

Inden du skriver diplomingeniørprojekt eller kandidatspeciale, skal du udfylde nedenstående blanket. Blanketten skal underskrives af vejlederen og sendes derefter til studienævnet fra den studerendes student-mail.

Aftalen fremsendes til godkendelse senest en måned efter projektstart, dvs. normalt 1/10 eller 1/3 (for uddannelser med studiestart 1/2).

Hvis flere gruppemedlemmer skal aflevere samme blanket, noteres alle gruppemedlemmernes navne, studienumre og mailadresser i formularen. Når du trykker "send", modtager hvert gruppemedlem blanketten på sin student-mail. Herefter skal hvert gruppemedlem indsende blanketten til studienævnssekretæren (med vejlederens underskrift) via egen student-mail, for at der er tale om en gældende blanketindsendelse.

Såfremt der er et behov for fortrolighedserklæring, bør studienævnet kontaktes. Til inspiration kan der findes kontrakter ved Kontraktenheden.

Find de engelske versioner af dokumenterne på en.ses.aau.dk.

Til studerende og ansatte