AAU logo

Overordnede rammer for uddannelserne

SIDST OPDATERET 1. OKTOBER 2018

Bemærk venligst, at School of Engineering and Science pr. 1. oktober 2018 er nedlagt pga. en organisationsændring i AAU. Dokumenterne på hjemmesiden vil ikke blive opdateret efter 1. oktober, men de vil være tilgængelige i en overgangsperiode.

 

Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet på Aalborg Universitet har samlet væsentlige regler og bekendtgørelser, hvor du bl.a. kan finde detaljerede oplysninger om

  • Universitetets regelsamling
  • Fællesbestemmelser
  • Eksamensordning, inkl. regler for prøver og omprøver
Til studerende og ansatte