AAU logo

Merit og forhåndsmerit

SIDST OPDATERET 1. OKTOBER 2018

Bemærk venligst, at School of Engineering and Science pr. 1. oktober 2018 er nedlagt pga. en organisationsændring i AAU. Dokumenterne på hjemmesiden vil ikke blive opdateret efter 1. oktober, men de vil være tilgængelige i en overgangsperiode.

 

Merit og forhåndsmerit

Merit betyder, at du får lov til at erstatte en del af din uddannelse med en anden aktivitet.

Merit gives, når du har bestået en aktivitet, der er meritgivende.

Forhåndsmerit gives, før du har bestået en aktivitet, og er dermed studienævnets tilsagn om, at du er garanteret merit for aktiviteten, såfremt du består den. Dette gælder især for udlandsophold.

Når du har udfyldt formularen, trykker du "send", og blanketten sendes til din student-mail. Herefter sender du blanketten videre til studienævnssekretæren via din student-mail. Når du sender en blanket fra din student-mail, behøver du ikke at skrive under - din student-mail er ligeså gældende som en underskrift. 


Ansøgningsfrister

Forhåndsmerit gældende for efterårssemestret:  1. april.
Forhåndsmerit gældende for  forårssemestret: 1. oktober.

Merit: skal være behandlet og godkendt i studienævnet inden semesterstart eller så hurtigt som muligt. Du skal beregne en måned til denne sagsbehandling.

Merit for udlandsophold: så hurtigt som muligt efter du har afsluttet udlandsopholdet og helst inden den 1. februar/1. august.

Til studerende og ansatte