AAU logo

Ekskursioner og studieture

SIDST OPDATERET 1. OKTOBER 2018

Bemærk venligst, at School of Engineering and Science pr. 1. oktober 2018 er nedlagt pga. en organisationsændring i AAU. Dokumenterne på hjemmesiden vil ikke blive opdateret efter 1. oktober, men de vil være tilgængelige i en overgangsperiode.

 

Som studerende kan du søge studienævnet om penge til ekskursioner, studieture og andre studierelaterede aktiviteter.

Hvis du vil ansøge om støtte til ekskursioner og studieture, skal du bruge nedenstående online blanket.

Når du har udfyldt formularen, trykker du "send", og blanketten sendes dermed til din student-mail. Herefter sender du blanketten videre til studienævnssekretæren via din student-mail. Når du sender en blanket fra din student-mail, behøver du ikke at skrive under - din student-mail er ligeså gældende som en underskrift. 

Vær opmærskom på, at nogle studienævn har særlige procedurer vedr. ansøgninger om støtte til ekskursioner og studieture. Du kan finde information om disse på de enkelte studienævns sider.

Til studerende og ansatte