AAU logo

Årets underviser

SIDST OPDATERET 1. OKTOBER 2018

Bemærk venligst, at School of Engineering and Science pr. 1. oktober 2018 er nedlagt pga. en organisationsændring i AAU. Dokumenterne på hjemmesiden vil ikke blive opdateret efter 1. oktober, men de vil være tilgængelige i en overgangsperiode.

 

Retningslinjer for årets underviser

I alle studienævn for heltidsuddannelser indstilles en kandidat til Årets Underviser ved det pågældede studienævn.

Studenterrepræsentanterne for de respektive semestre tager initiativ til at finde en kandidat og udarbejder en skriftlig indstilling. Studienævnet udpeger Årets Underviser på et møde i maj (eller  ved denne tid) . Indstillingerne sendes til studienævnssekretæren.

Indstillingerne skal begrundes i engagement og kvalitet i:

  • Forelæsninger
  • Vejledning
  • Undervisningsmateriale
  • Undervisningsplanlægning

Se Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultets retningslinjer for Årets Underviser.