AAU logo

Regler, retningslinjer og blanketter

 

BEMÆRK! SIDEN OPDATERES IKKE EFTER 1. OKTOBER 2018

BEMÆRK VENLIGST, AT SCHOOL OF ENGINEERING AND SCIENCE PR. 1. OKTOBER 2018 ER NEDLAGT PGA. EN ORGANISATIONSÆNDRING PÅ AAU. DOKUMENTERNE PÅ HJEMMESIDEN VIL IKKE BLIVE OPDATERET EFTER 1. OKTOBER, MEN DE VIL VÆRE TILGÆNGELIGE I EN OVERGANGSPERIODE.

  

I nedenstående finder du de regler, retningslinjer, ansøgningsskemaer og blanketter, som knytter sig til uddannelserne, der tidligere har hørt under School of Engineering and Science på Aalborg Universitet.

ONLINE BLANKETTER

Nogle af blanketterne er online formularer. Disse skal sikre, at du får alle nødvendige oplysninger med, når du indsender en blanket. Når du har udfyldt en online formular, trykker du "send", og blanketten sendes dermed til din student-mail. Herefter sender du blanketten videre til studienævnssekretæren via din student-mail. Husk at få relevante godkendelser/underskrifter på blanketten, inden du sender den videre til studienævnssekretæren.

Når du sender en blanket fra din student-mail, behøver du ikke at skrive under - din student-mail er ligeså gældende som en underskrift.

NÅR DER ER FLERE GRUPPEMEDLEMMER

Hvis flere gruppemedlemmer skal aflevere samme blanket, noteres alle gruppemedlemmernes navne, studienumre og mailadresser i formularen. Når du trykker "send", modtager hvert gruppemedlem blanketten på sin student-mail. Herefter skal hvert gruppemedlem indsende blanketten til studienævnssekretæren (med vejlederens underskrift) via egen student-mail for at der er tale om en gældende blanketindsendelse.