AAU logo

Studiemiljø 2018

 

SIDST OPDATERET 1. OKTOBER 2018

Bemærk venligst, at School of Engineering and Science pr. 1. oktober 2018 er nedlagt pga. en organisationsændring i AAU. Dokumenterne på hjemmesiden vil ikke blive opdateret efter 1. oktober, men de vil være tilgængelige i en overgangsperiode.

 

På denne side kan du se, hvordan de ansvarlige enheder på AAU følger op på de udfordringer i studiemiljøet eller ønsker hertil, som de studerende under School of Engineering and Science har angivet i semesterevalueringerne fra foråret 2018. I nedenstående tabeller oplistes disse ønsker og status på behandlingen af disse. Tabellerne er opdelt efter studienævn.

Det er Campus Services rolle at sikre optimale fysiske rammer både til undervisnings- og forskningsaktiviteter på AAU. Hvis det pågældende institut derfor vurderer, at et ønske til studiemiljøet kan imødekommes, videreformidles ønsket til Campus Service. IT-udfordringer videreformidles til AAU IT Services. 

Hvis du støder på udfordringer i det fysiske studiemiljø, kan du også selv melde det til Campus Service via bs.aau.dk/

 

Kemi, Miljø og Bioteknologi

Lokation Ønske Status

Fredrik Bajers Vej 7H

Ønske om flere eludtag og forlængerledninger i lokale 1.501.

Campus Service er i dialog med instituttet om mulige løsninger.

Fredrik Bajers Vej 7H

Ønske om skiltning til betjentenes kontor.

Betjentene har ikke længere et kontor på denne adresse. 

Fredrik Bajers Vej 7H

Ønske om flere stole til de nye caféborde på gangene langs laboratorierne.

Inventar placeret på gangene må ikke fylde mere, end det gør, da det ellers går ud over flugtvejene. Der er derfor ikke plads til flere stole ved cafébordene, da møblerne skal kunne stå i nicherne for at opfylde dette krav.

Fredrik Bajers Vej 7H

Ønske om mindre støjende projektor i auditoriet.

Det er desværre ikke muligt at få en projektor der støjer mindre, så IT Support laver en kasse, der dæmper støjen. Dette forventes færdiggjort inden studiestart efteråret 2018.

Fredrik Bajers Vej 7H

Der er tilsyneladende problemer med funktionaliteten af nogle af de skabe, der anvendes af studerende til opbevaring af personlige ejendele.

Instituttet er ikke vidende om problemer med funktionaliteten af skabene, men har kendskab til et større antal studerende, der enten har glemt eller indtastet fejlagtig kode. Der planlægges således ikke ændring af skabene, førend problematikken konkretiseres og en løsning på det faktiske problem kan findes.

Fredrik Bajers Vej 7H

Ønske om mere rengøring i tekøkkener og på toiletter, samt mere jævn forsyning af toiletpapir.

Ved manglende rengøring opfordres både ansatte og studerende til at melde problemet ind igennem Building Support Appen (bs.aau.dk/), på den måde løses problemet ofte samme dag. 
Esbjerg Ønske om bedre ventilation i grupperum. Campus Service er i gang med at forbedre indeklimaet i flere af grupperummene.
Esbjerg Ønske om møbler i grupperum, som giver en bedre siddestilling. Flere af grupperummene får en opgradering i løbet af efteråret 2018. 


Første Studieår/Energi

Lokation Ønske Status
Strandvejen

Der bliver meget varmt i de store forelæsningslokaler særligt auditorie 7.

Problemet er løst af Campus Service, som har haft en VVS'er til at justere ventilationen.

Strandvejen

Manglende bord i grupperum B201.

Betjentene går alle grupperum og seminarrum igennem inden semesterstart efteråret 2018. Der sørger betjentene for, at der er borde og stole til det antal, der skal være derinde.

Strandvejen

Tavlefordelingen i grupperum er meget skæv. Nogle grupperum har mange tavler, andre har få.

Betjentene går alle grupperum og seminarrum igennem inden semesterstart. Der sørger de for at der er de tavler der skal være i hvert grupperum.