AAU logo

Medlemmer af studienævn for Matematisk Fag

 

Studienævnsformand

VIP-repræsentanter

Studenterrepræsentanter

Valgt For perioden 1. februar 2018 til 31. januar 2019:

  • Næstformand: Malika Kuhlman Hansen (mhan15@student.aau.dk)
  • Begüm Laila Yüksel (byakse16@student.aau.dk)

Observatører

  • Decentral studievejleder Camilla Lousie Madsen (science.sg@ses.aau.dk)

 

Henvendelser til studienævnet bedes sendt til: studyboard@math.aau.dk

Henvendelser vedr. fysik og nanoteknologi bedes sendt til: Study Board of Industry and Global Business Development 

 

 

Rev. 19. oktober 2018