Medlemmer af Studienævn for Matematik, Fysik og Nanoteknologi

Studienævnsformand

VIP-repræsentanter

Studenterrepræsentanter

Valgt For perioden 1. februar 2018 til 31. januar 2019:

  • Næstformand: Studerende Pernille Brath, matematik-økonomi

Observatører

  • Decentral studievejleder Camilla Lousie Madsen, centralt fag matematik sidefag idræt
  • Mikkel Aarup Buch, studerende på nanoteknologi
  • Malika Kuhlman Hansen, studerende på matematik

Studienævnssekretær