AAU logo

Medlemmer af Studienævn for Kemi, Miljø og Bioteknologi

Studienævnsformand

VIP-repræsentanter

Studenterrepræsentanter

Studienævnssekretær