AAU logo

Transportmidler

Transportmidler

Transportmidler

Det er muligt at søge om midler til studierelaterede rejseudgifter via studienævnet.
Husk at indhente godkendelse fra din vejleder før du sender ansøgningen (e-mail ok er fint ) til studienævnet - uden denne godkendelse kan ansøgningen ikke behandles. Husk at medsende budget. 

Ture foretaget før ansøgningen indsendes til studienævnet vil ikke blive taget med i betragtning.

Deadline for indsendelse af ansøgninger er 31. oktober i efteråret og 31. marts i foråret.

Sene ansøgninger vil ikke blive behandlet.

Ansøgninger sendes til Trine Kort Lauridsen tkl@m-tech.aau.dk.

Ansøgningsskema findes her via dette link