AAU logo

Semesterevalueringer

Semesterevalueringer

Hvert semester gennemføres en semesterevaluering. Semesterevalueringen fungerer som en kvalitetsstyring af undervisningen på de enkelte uddannelser og består af følgende elementer:

Proceduren for kvalitetsstyringen af undervisningen er nærmere beskrevet på både dansk og engelsk, ligesom også forretningsordenen for semesterevalueringsmøder er tilgængelig på både dansk og engelsk.

I forbindelse med semesterevalueringerne udfyldes nedenstående skemaer. De udfyldte skemaer afleveres derefter til studiesekretærerne på de respektive studier.

Dansk

Engelsk