AAU logo

Projektomfang, -format og -aflevering

Projektomfang, -format og -aflevering

 

I forbindelse med udarbejdelse af projektrapporter er der en række retningslinjer for omfang og format for den enkelte rapport -  disse retningslinjer gælder medmindre andet er angivet i uddannelsens studievejledning.

Omfang

Enhver projektrapport har et maksimum i sidetal, som skal overholdes. Det maksimalt tilladte sidetal for den enkelte rapport fastlægges ud fra semester og antal studerende og udregnes ud fra følgende formel:

Omfang = fast sidetal + faktor x projekt ECTS x antal studerende

Når man udregner det tilladte sideantal for en rapport gælder følgende:

Fast sidetal er

  • 5 sider for miniprojekter
  • 20 sider for 3.-5. semester
  • 30 sider for 1.-4. semester på kandidatuddannelser + diplompraktikprojekt + diplomprojekt + bachelorprojekt

Faktor er

  • 0,8 for miniprojekter
  • 1,5 for almindelige afgangsprojekter (bachelor-, diplom- og kandidatprojekter) + diplompraktikprojekter
  • 1 for lange afgangsprojekter og projekter på øvrige semestre

Vær desuden opmærksom på at faktoren ”ECTS” i formlen er det antal ECTS som projektrapporten er normeret til – ikke antallet af ECTS for det samlede semester.

Sidetal

Sidetallet tælles fra første rapportside, hvilket vil sige at forside, titelblad, forord og indholdsfortegnelse ikke tæller med. Blanke sider i forbindelse med kapitelstart på højresider tæller heller ikke med. Bilag tæller heller ikke med i det samlede sideantal - de indgår ikke i beregningen af omfang og indgår derfor ikke i sideantallet. Bemærk at sider udover det tilladte sideantal ikke medtages i bedømmelsen ved projekteksamen.

Format

Layout på projektrapporterne er op til den enkelte gruppe, så længe man holder sig inden for følgende rammer:

  • Der skal anvendes A4-format
  • Linjeafstand skal være minimum 1,2
  • Fontstørrelsen skal være minimum 11
  • Minimum 2 cm. margin (herunder minimum 3 cm. margin i indbindingsiden)

ABSTRACT

Hvis projektet er skrevet på engelsk skal abstract være på dansk. Abstractet skal være min. 1 side og max. 2 sider. Abstractet indgår i evalueringen af projektet. 

Titelblad

Alle projekter skal indeholde et titelblad.

RETNINGSLINJER FOR PROJEKTAFLEVERING

Tidspunkt for aflevering af semesterprojekter fremgår altid af de respektive studievejledninger og fastlægges af studienævnet. Hovedreglen er, at der afleveres den sidste dag i 3. periode, (dog med forbehold for fridage lige op til) - dog afleverer 9. semesters virksomhedsophold samtidig med specialeprojekterne.

Tidspunkt for aflevering af specialeprojekter fremgår altid af de respektive studievejledninger og fastlægges af studienævnet. Hovedreglen er at der afleveres den første onsdag i hhv. januar og juni måned (dog med forbehold for fridage lige op til).