AAU logo

Medlemmer af studienævn for Industri og Global Forretningsudvikling

Studienævnsformand

VIP-repræsentanter

Studenterrepræsentanter

  • Lasse Bror Rosing - lrosin12@student.aau.dk (næstformand)
  • Rasmus Lincoln Madsen - rmads16@student.aau.dk
  • Esben Okholm Larsen - eola15@student.aau.dk
  • Aja Katrine Konnerup - akonne15@student.aau.dk

Studienævnssekretær