AAU logo

Det Digitale Projektbibliotek

Det Digitale Projektbibliotek

Det Digitale Projektbibliotek er et institutionelt opbevaringssted for projekter lavet af studerende på Aalborg Universitet. Alle studerende skal aflevere en elektronisk udgave af rapporten via systemet Digital Eksamen.

Baggrund

Studienævn for Energi har vedtaget, at studerende afleverer en elektronisk kopi af rapporten. Det er håbet, at dette kan lette studerendes, underviseres og andre interesseredes adgang til projektrapporter. Herudover vil elektronisk aflevering af rapporter bidrage til at lette arbejdsgangene i forbindelse med arkivering.

PROCEDURE FOR AFLEVERING AF PROJEKTRAPPORTER

Inden fristen for aflevering af rapporten udløber, skal de studerende oploade projektrapporten som pdf-fil til systemet Digital Eksamen. Appendiks og bilag kan uploades som valgfrie filer, ligesom ekstra materiale til projektet som f.eks. videoklip, datafiler, o.l.,  også kan uploades.

KOLLEKTIVT ANSVAR FOR INDHOLD

Alle studerende i projektgruppen tilkendegiver ved accept til den studerende, der uploader, at de er medforfattere. Ved accept bekræfter man ligeledes, at alle har deltaget ligeligt i projektarbejdet og at alle er kollektivt ansvarlige for rapportens indhold. Alle gruppemedlemmer hæfter for, at plagiering ikke forefindes i rapporten.

OFFENTLIGGØRELSE

Alle rapporter skal uploades til Digital Eksamen, uanset om der er indgået en fortrolighedsaftale, idet der er mulighed for at vælge at rapporten skal behandles fortroligt. Alle ikke-fortrolige rapporter bliver gjort tilgængelige for studerende og ansatte på Aalborg Universitet i Det Digitale Projektbibliotek, når projekteksamenen er bestået af alle studerende i en projektgruppe. Personer uden for Aalborg Universitet vil kun få mulighed for at hente afgangsprojekter, der ikke er omfattet af fortrolighed.

SPØRGSMÅL

Har du spørgsmål til ovennævnte, kan du kontakte Digital Eksamen de@aau.dk eller din studiesekretær.