AAU logo

Studieordninger

Studieordninger

 

Bacheloruddannelser

Aalborg

Esbjerg

Kandidatuddannelser

Civilingeniør

Aalborg 

Esbjerg


Diplomingeniøruddannelser 

Find den engelske version af studieordningerne på http://www.en.ses.aau.dk/students-employees/study-boards/energy/study-regulations/