AAU logo

Semesterevalueringer

Semesterevalueringer

School of Engineering and Science udsender SurveyXact spørgeskemaer til alle studerende i slutningen af hvert semester. Studienævnet modtager analyserne for henholdsvis forår og efterår og behandler resultaterne senest på andet møde i det efterfølgende semester. Fortrolige resultater behandles på et lukket møde. 

Studienævnet behandler undersøgelsens resultater og tager aktion ved forhold i undersøgelsen, der viser, at ændringer/forbedringer er nødvendige. Studienævnet orienterer koordinatorer for semestrene senest 2 måneder før semesterstart om studienævnets afgørelser i forhold til semesterevalueringen.

Semesterevalueringsrapporten udarbejdes på baggrund af SurveyXact analysen og semestergruppemødereferaterne. Den samlede semesterevaluering (semesterevalueringsrapporten) udarbejdes af studerende og godkendes af koordinatoren, før den sendes til studienævnet. Sidste frist for aflevering er det første semestergruppemøde på det næstkommende semester.

Her er skabeloner for:

Disse skabeloner skal benyttes. Desuden skal forretningsordenen for semestergruppemøder følges.

Resultaterne for semesterevalueringen er offentlige på SES hjemmeside under undervisningsevaluering.

Læs også mere i studienævnets retningslinjer for kvalitetssikring af undervisning i kapitel 3 "Semestrenes styring", afsnit 3.3 "Afholdelse af semestret"; samt de studerendes oplæg vedrørende "Den gode formidling i undervisningen"