Medlemmer af Studienævn for Energi

Studienævnsformand

VIP-repræsentanter

Studenterrepræsentanter

  • Terkil Bak-Jensen, næstformand - tbakje16@student.aau.dk

  • Troels Beck Landbo - tlandb13@student.aau.dk

  • Sofie Splidsboel Clausen - sclaus15@student.aau.dk

  • Tiberiu-Ioan Szatmari - tszatm15@student.aau.dk (observatør)

  • Eva Marín Þórsdóttir - eaarsd15@student.aau.dk (observatør)

  • Søren Thyregod Madsen - stma14@student.aau.dk (observatør)

  • Jakob Peter Obenhausen Andersen - jander14@student.aau.dk (observatør)

Decentral studievejledeR

  • Esben Ravn - energy.sg@ses.aau.dk

  • Rikke Helena Wiberg - energy.sg@ses.aau.dk

Studienævnssekretær