AAU logo

Medlemmer af Studienævn for Energi

Studienævnsformand

VIP-repræsentanter

Studenterrepræsentanter

  • Terkil Bak-Jensen, næstformand - tbakje16@student.aau.dk

  • Søren Thyregod Madsen - stma14@student.aau.dk (observatør)

Decentral studievejledeR

  • Terkil Bak-Jensen, næstformand - tbakje16@student.aau.dk

  • Rikke Helena Wiberg - energy.sg@ses.aau.dk

Studienævnssekretær