AAU logo

Medlemmer af Studienævn for Energi

Studienævnsformand

VIP-repræsentanter

Studenterrepræsentanter

  • Terkil Bak-Jensen, næstformand - tbakje16@student.aau.dk

  • Devrat Singh - dsingh17@student.aau.dk

  • Line Emilie Kristensen - lekr16@student.aau.dk

  • Asger Nickelsen - anicke16@student.aau.dk

  • Rikke Helena Wiberg - rwinbe14@student.aau.dk

DecentralE studievejledeRE

  • Terkil Bak-Jensen, næstformand - energy.sg@et.aau.dk

  • Rikke Helena Wiberg - energy.sg@et.aau.dk

Studienævnssekretær