AAU logo

Projekter og kurser på Termisk energi og procesteknik

CIVILINGENIØR i Energiteknik med Specialisering i Termisk Energi og Procesteknik

Kursus- og projektmodulerne er beskrevet i studieordningen

Semester

Kode

Modul

ECTS

 
 1.
 
 
 
 M1-1

Projekt: Fluidmekaniske analysemetoder

 15

 M1-7

Numerisk strømningslære (CFD) og flerfasestrømning

 5

 M1-8 Fluidmekanik og kompressible strømninger  5
 M1-12 Sandsynlighedsregning, stokastiske processer og anvendt statistik  5
 2.
 
 
 
 M2-1

Projekt: Modellering og optimering af energisystemer

15

M2-7 Brændstofkonvertering og –produktion 5
M2-8 Kemiske reaktorer og processystemer 5
M2-13 Optimeringsteori og pålidelighedsteori 5
 3.
 
 
 
M3-1

Projekt: Optimering, analyse og regulering af termiske energi- og processystemer

20

  Valgfag * 10
  Projektorienteret forløb i en virksomhed/Udlandsophold 30
 4.
 
M4-1 Kandidatspeciale (evt. 50 + 10)

30

 I alt
 
   

120

*Andre tilvalgsfag kan vælges. Se Kursusoversigt