AAU logo

Projekter og kurser på effektelektronik og elektriske drivsystemer

CivilinGeniør i Energiteknik med Specialisering i Effektelektronik og elektriske drivsystemer

Kursus- og projektmodulerne er beskrevet i studieordningen

Semester

Kode

Modul

ECTS

 
 1.
 
 
 
 M1-2

Projekt: Dynamik i elektriske energisystemer

 15

 M1-9

Dynamiske modeller for elektriske maskiner og regulering

 5

 M1-10 Højspændingsteori og EMI/EMC  5
 M1-12 Sandsynlighedsregning, stokastiske processer og anvendt statistik  5
 2.
 
 
 
 M2-4

Projekt: Styring af effektelektroniske systemer

15

M2-10 Regulering af elektriske drivsystemer og konvertere 5
M2-12 Avanceret effektelektronik og anvendelser 5
M2-13 Optimeringsteori og pålidelighedsteori 5
 3.
 
 
 
M3-4

Projekt: Avanceret projekt i effektelektronik og elektriske drivsystemer

20

  Valgfag * 10
  Projektorienteret forløb i en virksomhed/Udlandsophold 30
 4.
 
M4-4 Kandidatspeciale (evt. 50 + 10)

30

 I alt
 
   

120

*Andre tilvalgsfag kan vælges. Se Kursusoversigt