AAU logo

Projekter og kurser på proces- og forbrændingsteknik

CIVILINGENIØR i BÆREDYGTIG Energiteknik med Specialisering i Proces- og forbrændingsteknik

Kursus- og projektmodulerne er beskrevet i studieordningen

Semester

Kode

Modul

ECTS

 
 1.
 
 
 
M1-1

Projekt: Fluidmekaniske analysemetoder

 15

M1-7

Numerisk strømningslære (CFD) og flerfasestrømning

 5

M1-8 Fluidmekanik og kompressible strømninger  5
M1-12 Sandsynlighedsregning, stokastiske processer og anvendt statistik  5
 2.
 
 
 
ME2-1

Projekt: Forbrændings- og/eller processystemer

15

ME2-3 Processimulering 5
ME2-4 Forbrændingsteknik og kemiske reaktorer 5
M2-13 Optimeringsteori og pålidelighed 5
 3.
 
 
 
ME3-1 Projekt: Avancerede forbrændings- og processystemer

20

  Valgfag * 10
  Projektorienteret forløb i en virksomhed/Udlandsophold 30
 4.
 
ME4-1 Kandidatspeciale (evt. 50 + 10)

30

 I alt
 
   

120

*Andre tilvalgsfag kan vælges. Se Kursusoversigt