AAU logo

Projekter og kurser på Offshore energisystemer

CIVILINGENIØR i BÆREDYGTIG Energiteknik med Specialisering i Offshore Energisystemer (Esbjerg)

Kursus- og projektmodulerne er beskrevet i studieordningen

Semester

Kode

Modul

ECTS

 
 1.
 
 
 
 ME1-2

Projekt: Modellering og identifikation af offshore systemer

 15

 ME1-3

Systemidentifikation og diagnosticering

 5

 ME1-6 Strømningslære og bølgehydraulik  5
 M1-12 Sandsynlighedsregning, stokastiske processer og anvendt statistik  5
 2.
 
 
 
 ME2-2

Projekt: Dynamisk styring af elektriske offshore systemer

15

ME2-5 Offshore energisystemer 5
ME2-6 Regulerings- og overvågningsprocesser og –systemer 5
ME2-7 Dynamiske modeller for elektriske maskiner og regulering 5
 3.
 
 
 
ME3-2

Projekt: Avanceret regulering af offshore energisystemer

20

  Valgfag * 10
  Projektorienteret forløb i en virksomhed/Udlandsophold 30
 4.
 
ME4-2 Kandidatspeciale (evt. 50 + 10)

30

 I alt
 
   

120

*Andre tilvalgsfag kan vælges. Se Kursusoversigt