AAU logo

Projekter og kurser på mekatronisk reguleringsteknik

CIVILINGENIØR i Energiteknik med Specialisering i Mekatronisk reguleringsteknik

Kursus- og projektmodulerne er beskrevet i studieordningen

Semester

Kode

Modul

ECTS 

 
 1.
 
 
 
 M1-3

Projekt: Regulering af et hydraulisk aktueret mekanisk system

 15

 M1-9

Dynamiske modeller for elektriske maskiner og regulering

 5

 M1-11 Ikke-lineær regulering og flerlegeme systemer  5
 M1-12 Sandsynlighedsregning, stokastiske processer og anvendt statistik  5
 2.
 
 
 
 M2-6

Projekt: Avanceret styring af elektriske maskiner

15

M2-10 Regulering af elektriske drivsystemer og konvertere 5
M2-11 Multivariabel regulering 5
M2-13 Optimeringsteori og pålidelighedsteori 5
 3.
 
 
 
M3-6 Projekt: Mekatroniske systemer

20

  Valgfag * 10
  Projektorienteret forløb i en virksomhed/Udlandsophold 30
 4.
 
M4-6 Kandidatspeciale (evt. 50 + 10)

30

 I alt
 
   

120

*Andre tilvalgsfag kan vælges. Se Kursusoversigt