AAU logo

Projekter og kurser på bacheloruddannelsen i Energi i Esbjerg

Energiuddannelsens moduler på de første 4 semestre

Kursus- og projektmodulerne er beskrevet i studieordningen

Semester

Kode

Modul

ECTS

 
 1.
 
 
 
 B1-1

Projekt: Introduktion til teknisk rapportskrivning (P0)

 5

 B1-2

 Projekt: Fremtidens energisystemer (P1)

 10

 B1-3  Calculus  5
 B1-4  Energisystemers grundlæggende fysik og opbygning  5
 B1-5  Problembaseret læring i videnskab, teknologi og samfund  5
 2.
 
 
 
 B2-1

Projekt: Energiteknologier

15

 B2-2 Elektriske grundfag 5
 B2-3 Grundlæggende mekanik og termodynamik 5
 B2-4 Lineær algebra 5
 3.
 
 
 
 B3-1

Projekt: Modellering og analyse af enkle energikonverterende systemer

15

 B3-2 AC kredsløbsteori 5
 B3-3 Anvendt ingeniørmatematik 5
 B3-4 Termodynamik, varmetransmission og strømningslære 5
 4.
 
 
 
 B4-1

Projekt: Regulering af energiomsættende systemer

15

 B4-2 Grundlæggende regulering 5
 B4-3 Mekanik 5
 B4-4 Realtidssystemer og programmeringssprog 5

Bachelor i Energi med specialisering i Dynamiske Systemer

Kursus- og projektmodulerne er beskrevet i studieordningen

Semester

Kode

Modul

ECTS

5
 
 
 

BE5-1

Projekt: Offshore dynamiske systemer

15

B5-5 Elektriske maskiner 5
BE5-2 Moderne og digital regulering 5
B5-7 Numeriske metoder 5
 6.
 
 
 
BE6-1

Bachelorprojekt: Regulering af offshore systemer

 15
 B6-4 Bæredygtige energisystemer: økonomi, miljø og offentlig regulering 5
 BE6-2 Effektelektronik 5
 EB6-3 Offshore teknologi og hydraulik 5

 

Bachelor i Energi med specialisering i Termiske Processer

Kursus- og projektmodulerne er beskrevet i studieordningen

Semester

Kode

Modul

ECTS

5
 
 
 

B5-3

Projekt: Design af termiske systemer

15

B5-6 Modellering af termiske systemer 5
B5-7 Numeriske metoder 5
B5-8 Varmetransmission 5
 6.
 
 
 
B6-3

Bachelorprojekt: Termomekaniske energisystemer

 15
 B6-4 Bæredygtige energisystemer: økonomi, miljø og offentlig regulering 5
 B6-7 Kemisk termodynamik og procesoptimering 5
 B6-8 Strømningsmaskiner 5