AAU logo

Mødekalender

Mødekalender

Studienævnet for Byggeri og Anlæg mødes regelmæssigt; ca. én gang om måneden. På studienævnets møder behandles forhold omkring uddannelsernes drift og videreudvikling. Det kan f.eks. være revidering af studieordninger, fordeling af ressourcer til de forskellige uddannelser inden for studienævnets område, opfølgning på semesterevalueringer og behandlinger af forespørgsler og ansøgninger.

Studienævnet kvalitetsudvikler løbende de eksisterende uddannelser og udvikler nye.

2017

 • 4. januar
 • 1. marts
 • 29. marts
 • 19. april (aflyst)
 • 24. maj
 • 28. juni
 • 30. august
 • 27. september
 • 1. november
 • 6. december

2018

 • 10. januar