AAU logo

Medlemmer af Studienævn for Byggeri og Anlæg

Studienævnsformand

VIP-repræsentanter

Studenterrepræsentanter

  • Ørjan Heggdal, aheggd14@student.aau.dk
  • Jeppe Hovaldt Jørgensen, jjarg14@student.aau.dk
  • Nanna Lybæk Knudsen, nknuds15@student.aau.dk
  • Marie Ryskov Albret, mral14@student.aau.dk

Decentral Studievejleder, observatør

  • Dansani Vasanthan Muttuvelu, civil.sg@ses.aau.dk

 

Studienævnssekretær