AAU logo

Laboratoriesikkerhed

Laboratoriesikkerhed

For din egen sikkerheds skyld

I laboratorierne er der ved vaskene opstillet øjenskyllevæske og i funderingslaboratoriet er der en nødbruser.
Ved indgangen til funderingslaboratoriet er der førstehjælpskasse, båre og brandslange.
Hold dig altid orienteret om placering af førstehjælpsudstyr, når du opholder dig i laboratorierne.
Brug de påbudte og nødvendige værnemidler.

God skik og sikkerhed i laboratorier og værksteder

I vores laboratorier og værksteder arbejdes der mange gange med tunge og støjende ting. For din egen sikkerheds skyld skal der bruges nødvendige værnemidler: sikkerhedsfodtøj , eventuelt høreværn og hjelm.

Generelt skal der altid benyttes sikkerhedsfodtøj, når du arbejder i vores laboratorier eller værksteder.

  • Læs altid skilte og vejledning før brug og ret dig efter anvisningerne.
  • Spørg os, hvis du er i tvivl.
  • Få altid den nødvendige instruktion i brug af udstyr og værktøj.
  • Når du har lånt udstyr / værktøj så rengør det efter brug og sæt det på plads.
  • Ryd op efter dig selv og hold udstyr og vores laboratorier og værksteder i topklasse.
  • Hvis der er noget der går i stykker eller der er en fejlmelding på udstyret så kontakt personalet i laboratorierne.
  • Tag hensyn til andre i laboratoriet.
     

Byggeri og anlægs laboratorier

Du kan læse mere om Byggeri og anlægs laboratorier på instituttets hjemmeside.