AAU logo

Ansøgning om ekskursionsmidler til studierelevante aktiviteter

Ansøgning om ekskursionsmidler til studierelevante aktiviteter

 

Det kan du søge til

Som studerende kan du søge Studienævn for Byggeri og Anlæg om penge til ekskursioner, studieture og andre studierelaterede aktiviteter.

Ansøgningen skal indeholde

 • Deltager(e). Ved aktiviteter, hvor der er flere deltagere, skal der søges som gruppe/hold og ikke enkeltvis
 • Studieretning samt semester
 • Turens formål
 • Budget
 • Erklæring med underskrift af VIP-ansvarlig (vejleder, koordinator m.v.) der understøtter, at ansøgningen er studierelevant
 • Oplysning, om du/I tidligere har modtaget ekskursionsmidler. Hvis ja, på hvilket semester og hvor meget pr. person

Ansøgningsfrister

20. marts 2018
16. oktober 2018

Der kan søges både forud- og bagudrettet i forhold til ansøgningsfristen. Aktiviteten skal dog falde i det pågældende semester. Ansøgninger, der indsendes efter ansøgningsfristen, vil ikke blive behandlet.


Sådan prioriterer studienævnet midlerne

Studienævnet råder hvert år over en pulje til studierelaterede aktiviteter. Puljen fordeles ligeligt på henholdsvis forår og efterår. Evt. overskydende midler fra forårssemestret vil blive overført til efterårssemestret. Studienævnet behandler ansøngingerne på førstkommende studienævnsmøde efter ansøgningsfristen efter indstilling fra studienævnssekretæren.

 • Studieture/aktiviteter for hele semestre vægtes over ansøgninger fra grupper/enkeltpersoner.
 • Der tildeles som udgangspunkt 800 kr./studerende. Beløbet kan variere afhængig af antallet af ansøgninger/puljens størrelse.

Udbetaling af midler

Sammen med bevillingsmailen får du tilsendt en afregningsblanket, som skal udfyldes.

 • Ved kørsel i egen bil angives antal kørte km (der udbetales kun km-penge. Benzinregninger refunderes ikke.)
 • Vedlæg originalbilag på alle udgifter, der er skrevet på rejseafregningen.
   

Bemærk at kun dokumenterede udgifter kan refunderes. Det vil sige, at der f.eks. for en regning betalt via netbank, skal vedlægges en udskrift fra netbank, der beviser at fakturaen er betalt. Ved flybilletter vedlægges e-ticket og gerne boardingpass

Blanketten underskrives og afleveres sammen med bevillingsmailen til

Studienævnet for Byggeri og Anlæg

Eva Fryd, ef@civil.aau.dk, Thomas Manns Vej 23, rum 1.231, 9220 Aalborg Ø.