AAU logo

Om School of Engineering and Science

School of Engineering and Science på Aalborg Universitet er ansvarlig for en række uddannelser inden for det ingeniør- og naturvidenskabelige område.

 

BEMÆRK! SIDEN OPDATERES IKKE EFTER 1. OKTOBER 2018

BEMÆRK VENLIGST, AT SCHOOL OF ENGINEERING AND SCIENCE PR. 1. OKTOBER 2018 ER NEDLAGT PGA. EN ORGANISATIONSÆNDRING PÅ AAU. DOKUMENTERNE PÅ HJEMMESIDEN VIL IKKE BLIVE OPDATERET EFTER 1. OKTOBER, MEN DE VIL VÆRE TILGÆNGELIGE I EN OVERGANGSPERIODE.

 

Med udgangspunkt i Aalborg Universitets overordnede mission om problembasering, tværfaglighed og innovation ser School of Engineering and Science det som sit formål at drive og udvikle samfundsrelevante bachelor- og kandidatuddannelser til højeste niveau.

Vores værdigrundlag udspringer af universitetets værdier om kreativitet, åbenhed og samarbejde. Konkret udmønter dette sig i tæt samarbejde med universitetets institutter og disses faglige miljøer. Samarbejdsånden manifesteres ligeledes ved, at skolerne udgør enheder bestående af studienævn, der samarbejder om opgaveløsning i den enkelte skole. Samarbejdet kommer desuden til udtryk ved samordning og fælles opgaveløsning på tværs af skoler og ved tæt samarbejde med den administrative og ledelsesmæssige uddannelsessektion under Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet på Aalborg Universitet. 

Om School of Engineering and Science