AAU logo

Om School of Engineering and Science

School of Engineering and Science på Aalborg Universitet er ansvarlig for en række uddannelser inden for det ingeniør- og naturvidenskabelige område.

Med udgangspunkt i Aalborg Universitets overordnede mission om problembasering, tværfaglighed og innovation ser School of Engineering and Science det som sit formål at drive og udvikle samfundsrelevante bachelor- og kandidatuddannelser til højeste niveau.

Vores værdigrundlag udspringer af universitetets værdier om kreativitet, åbenhed og samarbejde. Konkret udmønter dette sig i tæt samarbejde med universitetets institutter og disses faglige miljøer. Samarbejdsånden manifesteres ligeledes ved, at skolerne udgør enheder bestående af studienævn, der samarbejder om opgaveløsning i den enkelte skole. Samarbejdet kommer desuden til udtryk ved samordning og fælles opgaveløsning på tværs af skoler og ved tæt samarbejde med den administrative og ledelsesmæssige uddannelsessektion under Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet på Aalborg Universitet.