AAU logo

Studienævn

I nedenstående kan du finde kontaktinformationer til studienævnsformænd og -sekretærer i de seks studienævn under School of Engineering and Science på Aalborg Universitet.

Studienævn for Byggeri og Anlæg

Studienævnsformand

Studienævnssekretær

Studienævn for Energi

Studienævnsformand

Studienævnssekretær

Studienævn for Industri og Global Forretningsudvikling

Studienævnsformand

Studienævnssekretær

Studienævn for Kemi, Miljø og Bioteknologi

Studienævnsformand

Studienævnssekretær

Studienævn for Matematik, Fysik og Nanoteknologi

Studienævnsformand

Studienævnssekretær