AAU logo

Uddannelser inden for Globale Forretningssystemer på Aalborg Universitet

Globale Forretningssystemer

Globale Forretningssystemer

Inden for uddannelserne i Globale Forretningssystemer får du viden om samspillet mellem mennesker, markeder, teknologier, netværk og virksomhedskompetencer. Du lærer at tænke utraditionelt på tværs af faggrænser, at designe nye globale forretningsmodeller og –systemer og får indsigt i forskellige kulturer og viden om, hvordan man samarbejder i tværkulturelle miljøer.

Bacheloruddannelser

En bacheloruddannelse er et sammenhængende uddannelsesforløb på 3 år, som giver dig en bachelorgrad. Med en bachelor kan du vælge enten at søge ud på arbejdsmarkedet eller læse videre på en kandidatuddannelse og derved få en kandidatgrad.


Diplomingeniøruddannelse

En diplomingeniøruddannelse varer 3 ½ år. De første 5 semestre af uddannelsen foregår sammen med bacheloruddannelsen i Globale forretningssystemer, mens 6.-7. semester, der er det afsluttende år på diplomingeniøruddannelsen, foregår som en kombination af kurser, et praktikophold i en virksomhed og et afgangsprojekt.


Kandidatuddannelser

En kandidatuddannelse er en toårig overbygning på en bacheloruddannelse. Den afsluttes med et speciale og giver dig en kandidatgrad efter bestået eksamen. En bacheloruddannelse i Globale forretningssystemer giver bl.a. adgang til nedenstående kandidatuddannelseruddannelser.

Civilingeniør

Cand.tech.

Masteruddannelser

En masteruddannelse er et kompetencegivende efter- og videreuddannelsesforløb for erhvervsaktive voksne, som i forvejen har en lang eller mellemlang, videregående uddannelse, og som har mindst 2 års relevant erhvervserfaring. Når du tager en masteruddannelse, får du nye kompetencer og ny viden på kandidatniveau.

Globale Forretningssystemer

Jonas Rydeng er studievejleder for alle uddannelserne under Globale Forretningssystmer, som sammen med Maskin og Produktion er en del af Studienævn for Industri og Global Forretningsudvikling.

Adresse

Fibigerstræde 16, rum 3.008
9220 Aalborg Øst

Træffetid

Der er ingen fast træffetid, men det er altid muligt at aftale en tid over e-mail eller telefon.

E-mail

gbe.sg@ses.aau.dk

Telefon

93 56 20 41

Skype

Det er også muligt at få studievejledning via Skype. Send Jonas en mail, så I kan aftale et tidspunkt for en samtale.