AAU logo

Uddannelser inden for Byggeri og Anlæg på Aalborg Universitet

Byggeri og Anlæg

Byggeri og Anlæg

Der er ingeniører med i et byggeri fra de første løse streger, til det står færdigt og er klar til brug. Hvis du kunne tænke dig at være med til at realisere fremtidens byggerier, broer og veje samt være med til at sikre gode miljøforhold i åer og fjorde, så er uddannelserne inden for Byggeri og Anlæg noget for dig.

Bacheloruddannelser

En bacheloruddannelse er et sammenhængende uddannelsesforløb på 3 år, som giver dig en bachelorgrad. Med en bachelor kan du vælge enten at søge ud på arbejdsmarkedet eller læse videre på en kandidatuddannelse og derved få en kandidatgrad.


Diplomingeniøruddannelser

En diplomingeniøruddannelse varer 3 ½ år. De første 5 semestre af uddannelsen foregår på universitetet som en kombination og kurser og projektarbejde, mens 6.-7. semester, der er det afsluttende år på diplomingeniøruddannelsen, foregår som en kombination af kurser, et praktikophold i en virksomhed og et afgangsprojekt. Med en diplomingeniøruddannelse kan du vælge enten at søge ud på arbejdsmarkedet eller læse videre på en kandidatuddannelse og derved få en kandidatgrad.


Kandidatuddannelser

En kandidatuddannelse er en toårig overbygning på en bacheloruddannelse. Den afsluttes med et speciale og giver dig en kandidatgrad efter bestået eksamen.


Civilingeniør (cand.polyt.)

Cand.tech.​


Masteruddannelse

Byggeri og Anlæg

Kristian Bonderup er studievejleder for alle uddannelser under Studienævn for Byggeri og Anlæg.

Adresse

Thomas Manns Vej 23
9220 Aalborg Øst

Træffetid

Der er ingen fast træffetid, men det er altid muligt at aftale en tid over e-mail eller telefon.

TElefon

93 56 20 44

E-mail

civil.sg@ses.aau.dk

Skype

Det er også muligt at få studievejledning via Skype. Send Kristian en mail, så I kan aftale et tidspunkt for en samtale.