AAU logo

Uddannelser

 

Flyt Verden

School og Engineering and Science på Aalborg Universitet udbyder en række uddannelser inden for det ingeniør- og naturvidenskabelige område.

4 af bacheloruddannelserne udbydes helt eller delvist til internationale studerende. Så godt som alle kandidatuddannelser udbydes internationalt.

 

Bacheloruddannelser

En bacheloruddannelse er et sammenhængende uddannelsesforløb på 3 år, som giver dig en bachelorgrad. Med en bachelor kan du læse videre på en kandidatuddannelse og derved få en kandidatgrad.

Ingeniørvidenskab

B

E

G

K

M

N

S


Naturvidenskab

 

 

Kandidatuddannelser

En kandidatuddannelse er en toårig overbygning på en bacheloruddannelse. Den afsluttes med et speciale og giver dig en kandidatgrad efter bestået eksamen.


Civilingeniør; cand.polyt.

B

D

E

I

K

M

N

O

P

T

V


Naturvidenskab

B

F

K

M

 Cand.tech.

B

F

G

L

M

P

S

 

Diplomingeniøruddannelser

En diplomingeniøruddannelse varer 3 ½ år. De første 5 semestre af uddannelsen foregår på universitetet som en kombination og kurser og projektarbejde, mens 6.-7. semester, der er det afsluttende år på diplomingeniøruddannelsen, foregår som en kombination af kurser, et praktikophold i en virksomhed og et afgangsprojekt. Med en diplomingeniøruddannelse kan du vælge enten at søge ud på arbejdsmarkedet eller læse videre på en kandidatuddannelse og derved få en kandidatgrad.

B

E

K

M

 

Masteruddannelser

Masteruddannelser er kompetencegivende efter- og videreuddannelsesforløb, som henvender sig til erhvervsaktive voksne, der har en forudgående lang eller mellemlang, videregående uddannelse samt min. 2 års relevant erhvervserfaring. En masteruddannelse giver ny viden og nye kompetencer på kandidatniveau.