Sidefag? - for studerende på 2. semester tofagsuddannelse med matematik som centralt fag

Sidefag? - for studerende på 2. semester tofagsuddannelse med matematik som centralt fag

Hvis du skal være gymnasielærer

Du skal have et sidefag til dit centrale fag matematik, hvis du skal være gymnasielærer. Du skal være opmærksom på, at du skal opfylde adgangskravene til det ønskede sidefag. 

Tal eventuelt med studievejledningen, hvis du er i tvivl, om du opfylder adgangskravene og mød op til sidefagsdagen: http://www.kandidatdag.aau.dk/

På 2. semester, MAT2, skal du følge et kursusmodul fra sidefaget.

MATEMATIK som CENTRALT FAG og:

  • fysik som sidefag: du skal følge Grundlæggende mekanik og termodynamik (GMT) på MAT2 (fra FYS2 link til studieordning)
  • kemi/biologi som sidefag: du skal følge Almen biologi (ABIO) på MAT2 (fra BIO link til studieordning)
  • datalogi som sidefag: du skal følge Objektorienteret programmering (OOP) på MAT2 (fra DAT2 link til studieordning)
  • geografi som sidefag: du skal følge Geografisk informationsvidenskab og teknologi på MAT2 (fra GEO link til studieordning)
  • idræt eller humanistisk eller samfundsvidenskabeligt sidefag: du skal på MAT2 følge Computerstøttede beregninger (fra MAT link til studieordning)