Medlemmer af Studienævn for Matematik, Fysik og Nanoteknologi

Studienævnsformand

VIP-repræsentanter

Studenterrepræsentanter

Valgt For perioden 1. februar 2016 til 31. januar 2017:

  • Næstformand: Studerende Ane Alberte Houmann, matematik-økonomi

Observatører

  • Decentral studievejleder Pernille Andersen, centralt fag matematik
  • Isaac Appelqvist Løge, studerende på NANO5-E16
  • Viceskoleleder Bent Rønsholt, School of Engineering and Science 

Studienævnssekretær