Medlemmer af studienævn for Industri og Global Forretningsudvikling

Studienævnsformand

VIP-repræsentanter

Studenterrepræsentanter

  • Christopher Ketelsen - cketel12@student.aau.dk (næstformand)
  • Vincent Tømmerby Harpøth - vharpa13@student.aau.dk
  • Thore Pedersen Mejlholm  - mejlh14@student.aau.dk
  • Esben Okholm Larsen - eola15@student.aau.dk
  • Lasse Bror Rosing - lrosin12@student.aau.dk
  • Jan Jakob Andersen - jjan14@student.aau.dk

Studienævnssekretær