Medlemmer af Studienævn for Energi

Studienævnsformand

VIP-repræsentanter

Studenterrepræsentanter

  • Nicolaj Winther Johansen, Vice Chairman - nwjo12@student.aau.dk

  • Troels Beck Landbo - tlandb13@student.aau.dk

  • Michel Noaparast - energy.sg@ses.aau.dk

  • Carina Holst Thomsen - cthoms14@student.aau.dk

  • Esben Ravn - eravn14@student.aau.dk

Decentral studievejledeR

  • Michel Noaparast - energy.sg@ses.aau.dk

  • Esben Ravn - eravn14@student.aau.dk

Studienævnssekretær