Medlemmer af Studienævn for Byggeri og Anlæg

Studienævnsformand

VIP-repræsentanter

Studenterrepræsentanter

  • Benjamin Refsgaard, brefsg13@student.aau.dk - studienævnsnæstformand
  • Brit Hejlemann Olsen Hermansen, bherma14@student.aau.dk
  • Ørjan Heggdal, aheggd14@student.aau.dk
  • Daniel Rothwell Pedersen, drpe14@student.aau.dk

Decentral Studievejleder, observatør

  • Dansani Vasanthan Muttuvelu, civil.sg@ses.aau.dk

 

Studienævnssekretær