Laboratoriesikkerhed

Laboratoriesikkerhed

Velkommen til laboratoriebygning L

L-bygningen er åben fra kl. 07.00 – 16.00 mandag til fredag. Uden for disse tider skal der bruges studiekort. Studiekortet skal aktiveres til L-bygningen, dette gøres hos betjentene. Laboratorierne vil være låst op fra kl. 08.00 – 16.00 mandag til torsdag og kl. 08.00 – 13.00 fredag. Hvis der er behov for at bruge laboratorierne på andre tidspunktet, kan der udleveres en specielnøgle til laboratorierne. Nøglen udleveres af kontaktpersonerne i de forskellige afdelinger.

For din egen sikkerheds skyld

I laboratorierne er der ved vaskene opstillet øjenskyllevæske og i funderingslaboratoriet er der en nødbruser.
Ved indgangen til funderingslaboratoriet er der førstehjælpskasse, båre og brandslange.
Hold dig altid orienteret om placering af førstehjælpsudstyr, når du opholder dig i laboratorierne.
Brug de påbudte og nødvendige værnemidler.

God skik og sikkerhed i laboratorier og værksteder

I vores laboratorier og værksteder arbejdes der mange gange med tunge og støjende ting. For din egen sikkerheds skyld skal der bruges nødvendige værnemidler: sikkerhedsfodtøj , eventuelt høreværn og hjelm.

Generelt skal der altid benyttes sikkerhedsfodtøj, når du arbejder i vores laboratorier eller værksteder.

 • Læs altid skilte og vejledning før brug og ret dig efter anvisningerne.
 • Spørg os, hvis du er i tvivl.
 • Få altid den nødvendige instruktion i brug af udstyr og værktøj.
 • Når du har lånt udstyr / værktøj så rengør det efter brug og sæt det på plads.
 • Ryd op efter dig selv og hold udstyr og vores laboratorier og værksteder i topklasse.
 • Hvis der er noget der går i stykker eller der er en fejlmelding på udstyret så kontakt personalet i laboratorierne.
 • Tag hensyn til andre i laboratoriet.
   

Kontaktpersoner

Laboratorieansvarlig

 • Benjamin N. Nielsen, tlf.: 9940 8459

Fundering

 • Kurt S. Sørensen, tlf.: 9940 8514
 • Anette Næslund Pedersen, tlf.: 9940 8559

Vandbygning

 • Niels Drustrup, tlf.: 9940 8513
 • Leif Mortensen tlf.: 9940 8553

Konstruktioner

 • Per Knudsen, tlf.: 9940 8563

Beton

 • Jan Laursen, tlf.: 9940 9560

Indeklima

 • Morten Olsen, tlf.: 9940 8562 (sikkerhedsansvarlig)

Elektronik

 • Kim Pour, tlf.: 9940 8511
 • Lasse Mikkelsen tlf.: 9940 8548

Biler/Universitarium

 • Lars Poulsen tlf.: 9940 8548